Politik

Leif Danielsson

Tvåstatslösning inte möjlig.

 http://www.dagen.se/debatt/tv%C3%A5statsl%C3%B6sning-inte-m%C3%B6jligt-1.274136

Debatt

Margot Wallström, vår nya utrikesminister, försöker att få oss att tro på en tvåstatslösning mellan staten Israel och Palestinierna. Men någon sådan kommer sannolikt aldrig att komma till stånd. I huvudsak av två skäl.

För det första har Israel gjort Jerusalem till sin huvudstad. Att israelerna skulle gå med på att åter dela upp staden i två olika delar är knappast troligt. Redan nu sker en kontinuerlig utbyggnad av staden och bland annat har Israel byggt en ny spårvagnslinje som sammanlänkar de olika stadsdelarna. Den stora invandringen av judar, som kommer till Israel, gör att Israel också i framtiden kommer att fortsätta att bygga nya bostäder i Jerusalem.

Det andra argumentet som talar emot en tvåstatslösning är Israels säkerhet. Att Israel skulle tillåta upprättandet av en ny självständig stat på Västbanken, med en egen armé alldeles inpå knuten, är nog inget som Israel kan tänka sig. Konflikten vid Gaza visar hur svårt det är att ha koll på raketer och tunnlar som ständigt kan hota Israels säkerhet. Israel önskar redan i dag att Gaza skall demilitariseras. Att Israel därför ytterligare skulle äventyra sin säkerhet genom att tillåta en ny palestinsk självständig stat är knappast troligt.

I stället innebär Margot Wallströms och regeringens nya inställning en ökad risk för en ytterligare upptrappning av konflikten. Att ge palestinierna stöd i sin strävan efter att utplåna staten Israel kan knappast vara att främja en fredlig utveckling av konflikten i Mellanöstern.

Leif Danielsson, Partille